İstinad Şərtləri

Regioninfo.az , ən yeni xəbərlərin və məlumatların yayılması üçün çalışır. Buna görə də aşağıdakı qaydalara əməl etdiyiniz halda Regioninfo.az’da yayınlanan xəbər və məlumatları başqa bir saytda yayınlaya bilərsiniz.

  • 1. Məqalə tamamilə kopyalanmalı və üzərində dəyişiklik edilməməlidir
  • 2. Xəbərin altında orjinal xəbərə www.regioninfo.az şəklində hiperlink verilməlidir

 

Close